Summa sidvisningar

Reklam


Villaägarna vill flytta inlåsningseffekterna från reavinstbeskattning till ränteavdragen

"Vi föreslår därför ett paket av förändringar. För det första: inför ett amorteringskrav som riktas mot bankernas samlade bolånestockar, snarare än mot enskilda hushåll. Det skulle ge hushållen flexibilitet och inflytande över sin egen privatekonomi, samtidigt som bankerna skulle tvingas attrahera lågt belånade och/eller amorterande kunder för att nå målen på den aggregerade nivån. Målet om lägre skuldsättning för hushållen skulle garanterat nås.

För det andra: lämna ränteavdragen ifred vad gäller befintliga lån, men sänk på nyupptagna lån. Det innebär att redan ingångna affärer respekteras. Hushåll slipper uppleva att förutsättningarna för livets största affär ändras i efterhand. Det slår inte heller mot amorteringsplaner eller konsumtion, jobb och tillväxt, eftersom hushållen inte behöver anpassa en redan lagd budget.

Lägre ränteavdrag på nya lån påverkar emellertid framtida budgivningar, och dämpar både pris- och skuldutveckling. I takt med att bostäderna omsätts fasas de nya lägre ränteavdragen in på helt frivillig väg. Enda nackdelen är att gamla lån kan uppfattas som bättre än nya, vilket kan skapa en inlåsningseffekt.

Därför bör – för det tredje – flyttskatterna sänkas samtidigt. Det ökar nämligen rörligheten på bostadsmarknaden och utbudet av bostäder."
DI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista