Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Var tog utredningen om de skenande byggkostanderna vägen? Skulle vara klar 1 oktober 2015!

Från Regeringens hemsidan juni 2014:
"Konkurrensen inom bygg- och byggmaterialsektorn är alltför låg i Sverige. Detta fördyrar byggandet och gör det svårt för små och medelstora företag att etablera sig. Regeringen har därför idag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och komma med förslag kring hur situationen kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015."
Bobubbla
IQ Samhällsbyggnad
Fastighetstidsningen

1 kommentar:

Min blogglista