Summa sidvisningar

Reklam


FI:s nya generaldirektör: Begränsa bolånen till max sex gånger årsinkomsten


"Beskattningen av bostäder så som den är utformad sedan 2007, då bland annat fastighetsskatten togs bort och reavinstskatten skärptes, skapar inlåsning. Det är förmånligt att bo kvar i en för stor bostad även då exempelvis antalet familjemedlemmar i hushållet minskar. Att bostadsbeståndet inte används effektivt bidrar till bristen på bostäder och därmed till stigande priser. Det finns således en direkt koppling mellan nuvarande bostadsbeskattning och ökade skulder hos hushållen."
"En åtgärd som ligger nära till hands om Finansinspektionen skulle behöva vidta ytterligare åtgärder är att införa ett så kallat skuldkvotstak, det vill säga en begränsning av hur mycket en bank får låna ut i relation till låntagarens inkomst. I länder som Irland och Storbritannien har skuldkvotstak nyligen införts, och det tycks ha bidragit till en lugnare utveckling på bostadsmarknaden. Detta innebär att om skuldsättningen fortsätter att växa snabbare än hushållens inkomster, så kommer regleringen att börja bita och begränsa utlåningen. Målet är alltså att detta ska fungera som en försäkring mot risken för alltför snabbt stigande huspriser genom att dämpa skuldökningen utan att orsaka ett abrupt stopp. Ett sådant skuldkvotstak, som bör innefatta viss flexibilitet, kan också dämpa skuldökningen genom att det blir normgivande."
...
"Vi rör oss i svårnavigerade vatten. Tar vi i för mycket riskerar vi att skapa en kris som kan bli värre än den vi vill undvika. Men vi måste vidta åtgärder medan problemen är hanterbara. Som alltid krävs det att vi väger av varje åtgärd noga. Det är genuint svårt. Få länder har tidigare lyckats fullt ut med det vi vill åstadkomma, en mjuklandning. Men min slutsats är att vi nu måste agera för att minska riskerna kopplade till hushållens skuldsättning och också vara beredda att göra mer om så behövs."
DN debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista