Summa sidvisningar

Reklam


Boklok: I storstäderna står kostnaden för mark för nästan hälften av byggkostnaden

"En av de vanligaste förklaringarna till att det byggs för lite bostäder i Sverige är att byggreglerna är för krångliga och att det tar för lång tid. Visst finns det utrymme för regelförenklingar. Men mycket handlar i stället om ambitioner och ledarskap, från både kommunerna och byggare.

Det går att driva igenom detaljplaner snabbare än vad som ofta görs i dag om byggare och kommuner jobbar tillsammans. På flera håll i landet har vi tillsammans med kommunerna kortat tiden från planstart till byggstart – en process som annars kan ta flera år.

Om vi kan korta detaljplaneprocessen kan vi också minska kostnaderna för byggbolagen, för kommunerna och inte minst för kunderna.

I storstäderna står kostnaden för mark för nästan hälften av byggkostnaden. Kan den kostnaden minska kan vi också bygga billigare bostäder.

Även det är möjligt redan i dag. De centrala delarna av storstäderna har länge förtätats, men det innebär bara ett fåtal bostäder för höginkomsttagare. Det är inte lösningen på bostadskrisen."
Dagens Samhälle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista