Summa sidvisningar

Reklam


Göteborgs kommun planerar storskaligt inköp av bostadsrätter till asylsökande

"Kommunen har inte förvärvat bostadsrätter på mycket länge. Bedömningen är att marknaden för bostadsrätter är och har varit överhettad en längre tid till följd av ett lågt utbud. Det ger en hög prisbild på bostadsrätter, vilket i sin tur leder till höga investeringskostnader för kommunen för denna lösning. Samtidigt är bedömningen, att även om utbudet ökar på sikt genom en ökad takt i bostadsbyggandet, att det är en tämligen riskfri investering för kommunen. När behovet av genomgångsbostäder minskar kan försäljning av förvärvade bostadsrätter ske i den takt som bedöms som lämplig utifrån behov och marknad och investerade medel.

Många bostadsrättsföreningar har förbud mot att ha juridisk person som medlem. Grundregeln är också att varje förening äger rätten att godkänna medlemmar och godkänna andrahandsuthyrning. Kommun och landsting är dock undantagna från denna regel och kan fritt köpa bostadsrätt och hyra ut den som permanentbostad. Idag äger kommunen cirka 100 bostadsrätter, som disponeras av fastighet ska, som kan vara möjliga att, över tid, omformas till genomgångsbostäder om likvärdiga bostäder kan tillföras fastighetskontorets bostadsenhet. "
Cornucopia?
PDF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista