Summa sidvisningar

Reklam


Fair Share Housing Act

"I Kalifornien finns en så kallad ”Fair share housing Act”¹ som enkelt uttryckt säger att varje kommun måste se till att det byggs åtminstone en viss mängd ”affordable housing”, det vill säga bostäder som vänder sig till grupper med relativt sett lägre inkomster. Om kommunen inte gör vad de kan för att sådana bostäder ska byggas, så kan kommunen bli stämd av de som vill bygga sådana bostäder. Dessutom riskerar kommunen att inte få några pengar från delstaten till utbyggnad av infrastruktur. Man kan dra paralleller till de så kallade Intentionsavtalen i Helsingfors, som också handlar om att alla kommuner måste ta ansvar för att det byggs bostäder som vänder sig till hushåll med något lägre inkomster.

Jag har mött ett antal kommunalpolitiker i Stockholmsregionen som inser att det måste byggas bostäder som vänder sig till bredare grupper, men som samtidigt pekat på att de riskerar att förlora röster om de gör det. Mer mark, inte minst tidigare jord- och skogsbruksmark, måste då planläggas för bostäder. Och i vissa fall räcker det att en mindre grupp marginalväljare byter fot för att det ska bli ändrad majoritet i kommunen. Bygger kommunen så att det blir relativt billigt riskerar man också att ”fel” grupper flyttar in i kommunen enligt vissa väljargrupper. Varje enskild kommun kan dessutom tycka att det blir orättvist om just de går före och tar ett större socialt ansvar när inte andra kommuner gör det. Kommunerna befinner sig i en ”fångarnas dilemma” situation, där resultatet för var och en på sikt blir sämre om man agerar utifrån ett egenintresse, jämför med en situation där man kan samordna sig och se till att alla byggde för bredare inkomstgrupper."
...

"Tar vi bort det kommunala planmonopolet kan kommunalpolitikerna skylla allt på staten, och inte riskera att förlora makten därför att de för en ansvarsfull politik! Kort sagt: De vinner på att ha mindre makt."
Fastighetsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista