Summa sidvisningar

Reklam


Ränteavdragen blir en stor utmaning för både nuvarande och kommande regeringar.


"Ränteavdragen blir en stor utmaning för både nuvarande och kommande regeringar. Enligt Konjunkturinstitutets prognos kommer kostnaderna för avdragen att stiga från dagens nivå på cirka 18 miljarder kronor till 60 miljarder år 2024 i takt med att räntorna höjs. Effekten förstärks av att pris­rallyt på bostadsmarknaden har ökat hushållens skuldsättning dramatiskt. De ökade avdragen går bara att kompensera med ytterligare skatte­höjningar eller stora neddragningar."
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista