Summa sidvisningar

Reklam


Experternas lösning på bostadskrisen

Förslagen lyser upp likt tomtebloss på himlen. Det smattrar en stund, men slocknar snabbt. En del är vackert, som att fasa ut ränteavdragen. Likt det Attefall uttryckte i DI igår och direktörerna i Riksbanken, Riksgälden samt Finansinspektionen i DN i förra veckan. Annat är mest rök, som att hyra någon annans investering dyrt – Folkpartiets förslag i förra helgen.Vi vill se hela stjärnbilden. Det är dags att fatta politiskt gemensamma långsiktigt hållbara beslut. Våga ta tag i det som skaver – effekterna av dagens skattesystem; ROT, ränteavdrag och brister i amorteringskultur.

Jobbigt men nödvändigt.
  • Ge kommunerna incitament att bygga. Gör om det kommunala utjämningssystemet så att tillväxt premieras, i stället för bestraffas.
  • Fördela det nya investeringsstödet till kommunerna för färdigställd bostad, i stället för till byggbolagen där pengarna riskerar att gå till annat.
  • Ersätt reavinstskatten med en fastighetsskatt som tas upp av kommunen, inte av staten.
  • Omreglera hyresmarknaden så att det skapas rörlighet. Låt hyrorna avspegla efterfrågan snarare än byggkostnaden.
  • Förbättra möjligheterna att hyra ut i andra hand och till högre hyra.
  • Ålägg kommuner med underskott på bostäder att planlägga mark för nybyggnation.
  • Erbjud hjälp till kommuner som inte kan hantera planprocesserna inom rimlig tid. Flytta planansvaret till länsstyrelsen för kommuner som ändå inte lyckas. Öppna mer mark för byggande.
  • Flytta rätten att skapa naturreservat till länsstyrelserna och begränsa strandskyddet till storstadsregionerna.
  • Begränsa möjligheterna att överklaga bygglov.
  • Förenkla statens regelverk för byggande.
Affärsvärlden

Är du intresserad av andra bra förslag finns många här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista