Summa sidvisningar

Reklam


Konkurensverket: Kommunerna ska återta såld mark som inte bebyggs i tid

"Kommunen ska ta tillbaka mark som sålts för bebyggelse – om byggandet inte blir av inom utsatt tid. Det förslaget presenteras nu av Konkurrensverket, som menar att byggare som samlar på sig obebyggd mark, ”hamstrare”,  förvärrar bostadsbristen.

– Samtidigt som det byggs för få bostäder kan de som förfogar över byggbar mark som är planlagd hålla på den och avstå från att bygga. Sådan ”hamstring” av mark bidrar till att efterfrågade bostäder inte byggs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Därför föreslår Konkurrensverket i en ny rapport att kommunerna upphäver en byggplan som inte använts inom en fastställd genomförandetid. Om en kommun sålt mark som sedan inte byggs inom den utsatta tiden ska affären gå tillbaka. Vidare föreslås att kommuner med bostadsbrist säljer mer mark för att få fart på byggandet."
Statskoll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista