Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Reavinstbeskattningen i jämförbara länder


"Kapitalvinstskatten spelar en väsentlig roll i den ekonomiska kalkylen för en person som överväger att sälja sin bostad eller bostadsrätt för att byta till ett mindre eller billigare boende. Innebörden av detta är att kapitalvinstskatten på småhus och bostadsrätter leder till inlåsningseffekter som hämmar rörligheten på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet har låtit göra en enkätundersökning
(Mäklarsamfundet, 2013, s. 14). Den visar att var tredje bostadsägareser problem med att reavinsten måste betalas i samband med flytt till hyresrätt, vilket motsvarar närmare en miljon hushåll (s.
14). En tredjedel av hushållen uppger också att reavinstskatten vid en flytt urholkar deras boendekapital. Undersökningen visar även att en tredjedel av hushållen anser sig ha större boyta än de behöver. Mäklarsamfundet redovisar också ett antal olika räkneexempel med det gemensamma att reavinstskatten är ett kritiskt belopp i flyttkalkylerna. Hyresmarknadens bristande funktion medför att ett eventuellt hyresalternativ i regel handlar om nyproducerade lägenheter med förhållandevis höga hyror, vilket också kan tala för kvarboende."
Långtidsutredningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista