Summa sidvisningar

Reklam


MP har identifierat problemen med ränteavdraget och fastighetsskatten korrekt, men har vissa tankevurpor

"I dagens Sverige lönar det sig på många sätt att äga sin bostad i stället för att hyra den, och det finns också skatteregler som gör det förmånligt att bo större än vad som behövs. Samtidigt lever andra i trångboddhet, eller i tillfälliga och osäkra boenden.

När fastighetsskatten avskaffades 2007 höjdes samtidigt reavinstskatten för den som säljer sin bostad. Konsekvensen blev att rörligheten minskade ännu mer. Varken Miljöpartiet eller regeringen vill återinföra den tidigare fastighetsskatten. Vi ser dock med stor oro på att bostadsdebatten enbart handlar om att bygga nya bostäder, och inte alls om hur vi på bästa sätt kan utnyttja det befintliga bostadsbeståndet.

Samtidigt som fastighetsskatten avskaffades så bibehölls ränteavdraget, vilket gör att den som köpt en lägenhet eller ett hus får dra av en stor del av kostnaden för lånet. Staten subventionerar det ägda boendet och vi skulle behöva en jämnare fördelning av beskattningen av alla bostadsformer. Den som egentligen skulle kunna tänka sig att sälja sin villa och flytta till en hyresrätt, förlorar skattemässigt på det på grund av ränteavdraget. Skattesystemet skapar därmed en inlåsningseffekt och en minskad rörlighet.

Att avskaffa ränteavdraget skulle minska den orättvisa beskattningen mellan olika bostadsformer som finns, och öka rörligheten på bostadsmarknaden. Vi anser därför att ränteavdraget bör fasas ut. Eftersom det har stor betydelse för hur människor lagt upp sin ekonomi, så bör utfasningen ske under en längre tidsperiod, som omfattar ungefär tjugo år.
De intäkter som ett avskaffat ränteavdrag ger staten, kan vi samtidigt använda till reformer. Vi kan sänka reavinstskatten vid bostadsförsäljning, som också det ger en ökad rörlighet. Vi kan också använda en del till ökade investeringar, i exempelvis infrastruktur eller i renoveringar av slitna bostadsområden."
DI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista