Summa sidvisningar

Reklam


Lägg detta ord på minnet: Västerviksmodellen

"tt exempel är Västervik i nordöstra Småland har man i dag en relativt låg flyktingmottagning. Det finns gott om jobb men det är ont om lediga bostäder. Därför har kommunledningen kommit överens med Migrationsverket om att snabbt bygga förproducerade så kallade modulbostäder för 50 flyktingar. Bostäderna kommer att placeras på ledig planlagd mark för att sedan hyras ut till Migrationsverket.
– Vi ser till att placera bostäderna på orter där det finns skola, föreningsliv och bra kommunikationer, berättar kommunalrådet Tomas Kronståhl medan han pekar på en karta över kommunen."
SVT

1 kommentar:

Min blogglista