Summa sidvisningar

Reklam


En långsiktigt hållbar produktionsvolym på 50 000 lägenheter per år givet marknadens villkor förutsätter ett antal åtgärder som hittills inte diskuterats.

"En långsiktigt hållbar produktionsvolym på 50 000 lägenheter per år givet marknadens villkor förutsätter ett antal åtgärder som hittills inte diskuterats.
För det första krävs olika typer av åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Främst då ökad fastighetsskatt, minskad skatt på försäljningsvinster och en mera marknadsmässig hyressättning.
För det andra så krävs ett statligt stöttat riskutjämningssystem för byggande i ”B-lägen”.
För det tredje så krävs en institutionell struktur som ger samtliga aktörer i plan- och byggprocessen incitament att bygga fler lägenheter. Byggherrarna, kommunerna och finansiärerna måste inom ramen för ett regionalt agerande ha en gemensam målbild för byggandet av bostäder och infrastruktur.
För det fjärde krävs att samtliga åtgärder som syftar till att öka betydelsen av eget kapital och skapa finansiell stabilitet – amorteringskrav, minskade ränteavdrag, bolånetak etc – genomförs med eftertanke vad åtgärderna får för effekter på byggandet och samhällsekonomin i stort."
Fastighetsnytt

1 kommentar:

  1. Eller så anpassar vi "volymerna" till något Sverige behöver (arbetskraftsinvandring) istället för som idag illegal invandring.
    Då behöver vi inte heller hitta på att vi behöver bygga extra bostäder.

    SvaraRadera

Min blogglista