Summa sidvisningar

Reklam


Bloggen Cornucopia?:s analys av urbaniseringsmyten bekräftas av Uppsala-forskare


"De senaste åren har det ofta upprepats i den allmänna debatten att Sverige just nu har Europas snabbaste urbaniseringsprocess, tre gånger snabbare än genomsnittet. Tesen förefaller bygga på ett pressmeddelande som EU:s statistikbyrå, Eurostat, skickade ut våren 2012. Påståendet har varit utgångspunkt för diskussioner i bland annat svensk radio och tv, upprepats av statliga myndigheter, kommenterats på ledarsidor och lagts till grund för partiers politiska ställningstaganden. Därför är det bekymmersamt att det visar sig vara byggt på lösan sand."

"Fast helt oavsett hur det urbana ska avgränsas visar sig också själva måttet på urbanisering, som ligger till grund för tesen om Sveriges racer-urbanisering, vara tämligen okonventionellt. I vardagsspråket brukar ju termen referera till en omfördelning av befolkning från landsbygd till stad och föra tankarna till människors flyttrörelser. I klartext visar sig påståendet om Sveriges snabba urbanisering emellertid referera till att folkmängden i Stockholms län, under år 2010, växte tre gånger snabbare än genomsnittet i drygt 300 andra europeiska regioner, som också har kategoriserats som urbana. Måhända är det remarkabelt, men har ju inte nödvändigtvis någonting alls att göra med befolkningsomfördelningen från Sveriges landsbygder till landets urbana områden. Vidgar man vyerna och ser längre än till Stockholms län visar samma data att befolkningen i de icke-urbana delarna av Sverige växte fem gånger snabbare än genomsnittet i motsvarande europeiska regioner."

"Det är självfallet nonsens och visar att den grund som påståendet om Sveriges abnormt snabba urbanisering vilar på är orimlig. Det egentliga skälet till att Sveriges urbana delar växer så mycket snabbare än andra länders urbana regioner är alltså att befolkningsökningen i Sverige som helhet är avsevärt snabbare än Europagenomsnittet."
DN-debatt

Inlägg på bloggen Cornucopia? finns här, här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista