Summa sidvisningar

Reklam


Konkurensverket: ”Allmännyttan avgörande för att pressa bostadspriser”


"De nyckelfärdiga Kombohusen ligger mellan 12 000 och 14 000 kronor/kvm medan den genomsnittliga byggkostnaden för allmännyttans upphandlingar ligger på drygt 18 000 kronor/kvm.
– Det är en avgörande prisskillnad. En ökad samordning mellan de allmännyttiga bostadsföretagen vid upphandling av bostadsbyggande och utveckling av nyckelfärdiga typhus kan förbättra anbudskonkurrensen, stimulera ett industriellt byggande och därmed pressa byggpriserna, konstaterar John Söderström.
I underlaget till KKV:s rapport tror vissa av de tillfrågade kommunala bostadsbolagen att de kan bli ”trendsättare” där de kan förmå privata byggherrar att också sänka sina byggkostnader."
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista