Summa sidvisningar

Reklam


AKB: Rör inte ränteavdraget

"– Jag vill inte ändra på det. Särskilt inte eftersom det skulle riskera att strama åt för familjer med stora lån, och så ser det tyvärr ut på många ställen, säger hon till SvD Näringsliv.
– Jag vill snarare titta på varför situationen ser ut som den gör, och det är ju för att utbudet på bostäder är för alldeles för litet. Och på bostadssidan går vårt reformarbete vidare för att möjliggöra att det byggs mer. Vi tog fram många reformer de senaste åren, men det byggs för lite och för dyrt. Då blir bostäderna dyra och många får stora lån för att ta sig in på bostadsmarknaden."
SvD
"Han understryker att det finns alternativa åtgärder att överväga för att kyla ned efterfrågan på bolån om ett amorteringskrav inte är genomförbart. Två exempel som nämns är en justering av bolånetaket och införandet av en gräns för hur stora lån man kan ha i förhållande till sin inkomst.
– Vi föredrar att allt det här görs successivt. Om något av instrumenten är oanvändbart av tekniska skäl så blir det mer brådskande att tänka på andra åtgärder, åtminstone på väldigt kort sikt.
IMF förespråkar även att incitament i form av skatteavdrag, i synnerhet ränteavdraget, ska fasas ut.
– Det handlar inte om ett plötsligt tvärstopp, det handlar om en successiv nedtrappning. Precis som vi sa att amorteringskravet inte borde vara för krävande i första steget – och det tycker jag inte att det var, säger Berger."
SvD 
"Den höga skuldsättningen i Sverige ska naturligtvis bemötas. En successivt minskad avdragsrätt för skuldräntor är dock att föredra framför en ökad detaljreglering av bolånemarknaden.
...
 Obalansen behöver lösas genom att öka utbudet via bostadsbyggande och en högre rörlighet på bostadsmarknaden.Det som behövs då är bland annat förenklade plan- och byggregler, friare hyressättning och sänkta flyttskatter (som med fördel bör kunna finansieras med att höja fastighetsskatten). Tvingande amorteringsregler riskerar snarare att förvärra problemen på bostadsmarknaden, än att lösa dem."
DI-debatt 

"Ett annat problem med ett avskaffande av ränteavdragen är att det måste skiftas mot motsvarande andra sänkta skatter. Annars ökar skattetrycket med närmare en procent. Vilket Sverige inte har råd med. Med nuvarande räntenivåer skulle ett slopande av ränteavdragen – allt annat lika – öka skatteintaget med 30 miljarder. Med mer ”normala” räntenivåer handlar det om en potentiellt mycket stora skatteindragning. Det skulle man kunna göra. Om dessa skatter kunde skiftas mot motsvarande skattesänkningar. Att kraftigt höja skatterna på svenska arbetande familjer vore förödande ur ett strukturellt ekonomiskt perspektiv, utöver att det ytterligare lägger människors liv i händerna på politiska beslutsfattare.
En sådan skiftning borde vara inriktad dels på flyttskatterna, men framförallt på skatten på arbete. På pappret finns här ett embryo till en stor skattereform. Sverige har i ett internationellt perspektiv mycket höga skatter på inkomster och vi har världens högsta marginalskatter på högre inkomster. En sänkning av dessa har möjligen ingen stor omedelbar inverkan på det momentana arbetskraftsutbudet – eftersom det ofta redan handlar om fulltidsarbetande personer. Detta var som bekant ett vanligt nymoderat argument mot sänkta marginalskatter. Men det är en avgörande förändring av de långsiktiga strukturella förutsättningarna för investeringar i utbildning och karriärambitioner.
I en globaliserad kunskapsekonomi borde det vara självklar politik. En intressant möjlighet vore därför att skifta ränteavdragen mot den statliga inkomstskatten. Det skulle innebära att vi fick internationellt hyggligt konkurrenskraftiga skatter på arbete och utbildning. Det skulle ge en budgetmässig effekt på cirka 50 miljarder (på sikt är det dock en reform som kommer att betala sig genom högre tillväxt)."
SvD

"- Det finns inget lagtekniskt som hindrar från att städa upp det här på några veckor om man tar ett utskottsinitiativ. Men det måste finnas en regering som vågar säga det och det måste finnas en opposition som är beredd att hjälpa till, säger Anders Borg och fortsätter:

- Sedan ska man gå vidare och skärpa det här amorteringskravet. Det är för vekt formulerat. Man ska betala mer och man ska också ändra så att det omfattar befintliga lån.

Hur ser du på ränteavdragen?
- Jag tror man måste se över dem.

Varför gjorde inte du det under din tid i regeringen?
- Vi valde en ordning som jag tycker är helt riktig, nämligen att börja med bankernas egna kapital. Sedan hade vi absolut blivit tvungna att införa amorteringskrav, titta på bankernas likviditetsreglering och gå vidare med ränteavdragen."
Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista