Summa sidvisningar

Reklam


Varför man bör höja skatten på mark som detaljplanerats men inte bebyggs

"Om det är värt att vänta med att bygga eller inte hänger samman med en rad faktorer:
• Låg ränta förbättrar förutsättningarna för att vänta, eftersom det minskar kostnaden för att hålla kapital bundet i mark.
•Förväntningar om högre bostadspriser i framtiden gör det mer fördelaktigt att vänta (åtminstone om man bygger för att sälja).
•Konkurrensen bland markägare, potentiella byggare, påverkar om det är lönsamt att vänta. Om potentiella byggare enas om att bebygga sin mark långsamt eller gradvis kommer de eventuellt att kunna hålla uppe priserna och därmed kanske tjäna mer pengar på sitt byggande. Om markägare däremot misstänker att alla andra markägare kommer att bygga mycket och snart, gäller det att snabbt bebygga sin mark annars kan övriga byggares nyproduktion slå ut efterfrågan på ens egen nyproduktion. Grenadier (2002) visar hur värdet av optionen att vänta med investeringar drastiskt reduceras vid konkurrens jämfört med utan."
"Det bör också påpekas att argumentet att vänta på högre priser i framtiden gäller om man själv är den ende som förstår att priserna kommer vara högre i framtiden. Annars borde priserna för mark och bostäder redan spegla den förväntade prisutvecklingen. Såvida det inte föreligger någon form av friktion på marknaden som gör att priserna ligger kvar trots att alla förstår att de kommer vara högre imorgon. Exempel på en sådan friktion skulle kunna vara kreditbegränsningar."
Boverket

1 kommentar:

  1. En privatperson betalar idag 1 % i fastighetsskatt. Förstår inte var socialister som du får allt ifrån . Det kan finnas tusen skäl att inte bygga just nu. Sverige har enormt höga byggkostnader pga all socialism och påföljande ineffektivitet, fusk och korruption.

    SvaraRadera

Min blogglista