Summa sidvisningar

Reklam


Trångboddhet gynnar de kriminella gängen

"Det går heller inte att komma åt det grova gängvåldet enbart med tuffare tag och hårdare straff. Grundproblemet är att en karriär som grovt kriminell framstår som mer attraktivt än den smala vägen för allt för många ungdomar.
Rekryteringen till gängen sker ofta från utanförskapsområden i Sveriges storstäder. Områdena måste komma ur den negativa spiral det innebär att arbetslösheten ökar och skolresultaten sjunker och allt för många familjer som etablerar sig i samhället därför väljer att flytta.
Den kraftiga flyktingströmmen till Sverige gör att utanförskapsområdena kommer att utsättas för ännu hårdare press framöver. De närmaste fyra åren beräknas bostadsbehovet för nyanlända till omkring 35 000 bostäder - per år.
Men trots att bostadsbristen är akut finns inga skarpa politiska förslag om hur behovet ska mättas. Risken är därför påtaglig att trångboddheten kommer att förvärras när nyanlända flyttar in hos släktingar och vänner.
Det gör det svårt att göra läxor hemma och ungdomar drivs ut på gatorna. Samtidigt riskerar klasstorlekarna att öka. Det gör det än svårare för ungdomar i dessa områden att klara skolan. Det är goda nyheter enbart för dem som rekryterar till de kriminella gängen.
Risken är stor att det blir värre innan det blir bättre."
Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista