Summa sidvisningar

Reklam


Mehmet Kaplan förklarar stadsmiljöavtal

"– Jag har ett antal förslag som kommer att leda till att vi sänker tröskeln för att få fler bostäder byggda. Bland annat genom något som vi kallar för stadsmiljöavtal där staten går in och finansierar upp till 50 procent av kollektivtrafiksatsningar i kommunerna. Det kommer öppna upp för bostadsbyggande på marker som idag anses oattraktiva. Genom att med kollektivtrafik förbinda den i dag oattraktiva marken med resten av orten, blir det attraktivt att bygga bostäder där.

Vad kommer prisnivåerna att ligga på?

– Staten bygger ju inte bostäderna så därför är det svårt att säga. Men vi ser att kommunerna gör på olika sätt. I Göteborg exempelvis som är en rödgrön kommun har de aviserat användandet av så kallad presumtionshyra på ett nytt sätt. Det innebär att de sätter ett lägre pris på hyresrätter än övriga aktörer på en del av beståndet som de bygger. De har nämnt exempelvis tre rum och kök för 7 000 kronor i månaden.

Men vad tänker ni i regeringen göra för att stimulera byggandet av billigare boenden i andra kommuner som exempelvis Uppsala?

– Vi följer alla exempel för att se vad som fungerar och om det är något som kan tillämpas på fler ställen. Min roll som bostadsminister är att lyfta fram goda exempel och att mer aktivt se till att det byggs i kommunerna. När utbudet blir större och det dessutom genom stadsmiljöavtalen byggs bostäder på mark som i dag anses olönsamma för att de ligger mer i periferin, så blir det förhoppningsvis även lägre priser och hyror."
UNT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista