Summa sidvisningar

Reklam


KD: Sverige behöver småhus OCH social houseing

"Det är obegripligt hur kreditbegränsningar som bolånetak och amorteringskrav kan tillåtas omfatta nyproduktion. Prisuppgången och därmed skulduppbyggnaden i tillväxtområden som till exempel Stockholm drivs därutöver på av att beståndet utnyttjas dåligt. Att ligga i topp i västvärlden både vad gäller reglerad hyresmarknad och höga flyttskatter skadar bostadsmarknaden mer än vad många tror. Även på detta område avvisades våra (KD:s) reforminitiativ under förra mandatperioden internt i regeringen.
En principiellt mycket stor fråga som nu i praktiken är på dagordningen och som bör diskuteras öppnare är att Sverige nu verkar glida från den generella bostadspolitik som vi försvarat i 50 år till den i Europa mer vanliga selektiva bostadspolitiken. Det vill säga från en politik som genom att påverka marknaden försöker få den att fungera så att hushållen själva kan tillgodose sina bostadsbehov på marknadsmässiga villkor till en politik med åtgärder som riktar sig till specifika grupper. Det betyder att skattesubventionera bostäder för att tillgodose bostadsbehovet för en växande grupp som saknar ekonomiska möjligheter att efterfråga bostäder på marknaden.
Det tydliga exemplet är diskussionen om tillfälliga modulbostäder för invandrare som såväl bostadsministern, som KD och FP lanserat. Det är en riktig slutsats att den stora invandringen kräver att Sverige inför så kallad social housing. Med invandringen har vi nu fått stora och växande grupper utan ekonomisk möjlighet att på rimligt sätt och inom rimligt tidsperspektiv tillvarata sina intressen på marknaden.  Det finns undersökningar som tyder på en oacceptabel trångboddhet bland utomeuropeiska invandrare. Utifrån migrationsverkets prognoser är det troligt att vi inom 5–10 år står inför ett mycket allvarligt läge. Jag vill dock varna för modulbostadsidéerna. Avvikande bostäder på konstiga platser bebodda enbart av invandrare är en mycket dålig form av social housing. Som studentbostäder skulle det kunna vara acceptabelt. De social housing-bostäder vi måste bygga ska vara riktiga hus blandade med det övriga beståndet."
 Byggindustrin

1 kommentar:

  1. Det som håller hatet tillbaka är svenskarnas möjlighet att bo och leva segregerade från främlingarna. Om man tvingar på svenskarna främlingarna så lossnar locket på tryckkokaren. Det kommer antagligen ske eftersom varje form av missnöje med invandringen möts med mer invandring. Den mångetniske Reinfeldt ersätt med den mångkulturella Batra..... Det är ett chicken race som kulturmarxisterna kör mot svenska folket.

    SvaraRadera

Min blogglista