Summa sidvisningar

Reklam


Hans Lind: Regeringens byggsubventioner driver upp markpriserna

"Det går redan att bygga billigt i dag. Det stora problemet är att kommunerna inte planlägger tillräckligt med mark, säger han.
Subventionerna kommer därför sannolikt få väldigt liten effekt på själva grundproblemet– att det byggs för lite.
– Risken är i stället att det driver upp markpriserna. Kommunerna kommer att vilja ta ut så mycket marknaden klarar. Jag har svårt att se någon poäng med byggsubventioner."
Dagens Arena

"Men för att få något gjort, låt mig föreslå en bostadspolitisk reform som faktiskt skulle ha betydande effekt:

Varje gång en kommun (eller regering) vill inrätta ett naturreservat så måste de också inrätta ett stadsreservat på motsvarande yta. Ett stadsreservat ska bestå av obebyggd mark som i sin helhet planläggs för stadsbebyggelse. I första hand för bostäder, men också för annat nödvändigt: arbetsplatser, parker, skolor, och så vidare. Allt behöver inte bebyggas omedelbart, men marken ska vara klar att tas i anspråk med kort varsel."
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista