Summa sidvisningar

Reklam


Det måste bli lättare att bygga sjönära (Sveriges 42 000 strandmil motsvarar alltså jordens omkrets x 10)

"Det finns stor potential i att i högre utsträckning tillåta byggnation i sjönära lägen. Många vill kunna bo nära vatten och här kan landsbygden erbjuda möjligheter för många fler än vad städerna har möjlighet till. Sverige har 42 000 mil strandlinje, som till stora delar står helt orörd. För att öka attraktionskraften i att bosätta sig utanför storstäderna behöver det bli enklare att få att bygga hus i sjönära lägen. Med tanke på hur mycket obebyggd mark det finns kan detta genomföras utan att naturvärden går förlorade."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista