Summa sidvisningar

Reklam


Boverket: Nyanländas boendesituation

"En viktig aspekt är integrationsfrågan som inte berörs i rapporten, men som fortfarande spelar en stor roll för den sociala hållbarheten i samhället, och därför inte bör bortses från vid genomförandet av förslagen i praktiken. Konsekvenser för andra grupper än nyanlända har också i övervägande del lämnats utanför rapporten."
Boverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista