Summa sidvisningar

Reklam


Att betalningsförmågan finns behöver inte betyda att betalningsviljan finns

Nedan följer några citat från rapporten "Planberedskap i Skåne" som släpptes förra veckan och den ett år äldre rapporten "Varför byggs det inte på detaljplanerad mark i Skåne".

Nedan följer citat från rapporten där problemställningen alltså är varför detaljplanerad mark inte bebyggs med vare sig hyresrätter, bostadsrätter eller småhus.
"Det handlar om finansiering och att vi precis har byggt klart ett mindre projekt. När bostäderna färdigställdes var de helt uthyrda och det fanns ingen kö kvar. Detta projekt tog därmed hela efterfrågan på nybyggda bostäder och det krävs några år innan den efterfrågan har byggts upp igen. De som står i vår bostadskö efterfrågar billigare bostäder än de som byggs i nyproduktionen."
"Byggherrar ser ofta samma målgrupp oavsett om det handlar om hyresrätt eller bostadsrätt. Några byggherrar menar att de som hyr möjligen är än mer välbärgade, att de har höga inkomster men kanske inte sparat kapital och kan därför inte ta banklån på grund av hårda bankkrav. De som köper bostadsrätterna har däremot pengar i större utsträckning, eftersom de ofta har med sig ett ägt boende som de kan sälja. Några byggherrar nämner att de som tidigare köpt sin bostad nu vänder sig till hyresrätten på grund av krav på 15 procents egenfinansiering vid köp."
 "Det finns en felaktig föreställning att om bara vi bygger, så flyttar folk in. Det är dyrt att bo i nyproduktion och den löser därmed inte bostadsbristen. Däremot kan den hjälpa till att lösa bristen genom att få igång flyttkedjor. Det finns ett stort behov av mindre, billiga lägenheter men de hittas bara i det befintliga beståndet."
 "Några byggherrar och kommuner uppger att det finns en felaktig förväntan hos
människor på vad en ny bostad kostar.
De menar att förväntningar på vad många är
beredda att betala för en ny bostad är lägre än vad nyproduktion kostar."
"De byggherrar som Länsstyrelsen intervjuat har också angett att deras målgrupp, äldre villasäljare, hellre bor kvar i sina stora och billiga bostäder än flyttar till mindre och dyrare nyproducerade bostäder. Flera byggherrar har uppgett att villasäljarna många gånger har betalningsförmåga att efterfråga ett annat boende men saknar viljan. Betalningsvilja och betalningsförmåga är återkommande teman i intervjuerna. Att betalningsförmågan finns behöver inte betyda att betalningsviljan finns. Medan betalningsförmågan är nära sammankopplad med utvecklingen på arbetsmarknaden är betalningsviljan mer kopplad till vad människor väljer att prioritera. Här spelar även normer en stor roll och vad som anses vara socialt accepterat i samhället eller i den sociala grupp man tillhör."
"Det är svårt att vara först i ett oexploaterat lägre. När andra tror på läget, då hänger den aktuella byggherren på."
Kommunen: "Vi kan inte göra något, byggherren äger marken och det finns inget vite kopplat till detaljplanen."
"Vi har tackat nej till projektet, eftersom det har inneburit för många risker. Detaljplanen
är krånglig och styr bostädernas utseende och geometri. Den styr även etappindelning.
På grund av underjordiskt garage och bullerkrav måste byggherren byggstarta allt
samtidigt.
Detta leder till stora och dyra lägenheter."
"Detaljplanen är skräddarsydd och utifrån bullerproblematik går det inte att minska lägenheternas storlekar, eftersom bostäder inte kan vara enkelsidiga mot en bullrig gata. Vi anser att bullerkrav sätter stopp för små lägenheter."
"Kommersiell bottenvåning är trevligt, men hyran motsvarar inte vad det kostar. Det finns dessutom tomma, befintliga lokaler för handel i staden och då fungerar inte detta läge till nyproduktionskostnad. En bostadsrättsförening vill ofta inte heller ha med kommersiella bottenvåningar att göra, eftersom de har andra regler att följa än bostäder."

"Momsfrågan är viktig och vi skulle gärna se att den blev avdragsgill. Det viktiga är att få ner genomsnittskostnaden per kvadratmeter."

"Det är ofta billigt att bo i gamla hus och för dyrt för dem i stora villor att flytta beroende på flyttskatten. Bruksvärdessystemet bidrar också. Även planprocessen kan göras enklare och med mer öppna detaljplaner. Idag finns det ibland tre prövningar med program, detaljplan och bygglov. Särkraven hindrar ett mer industriellt byggande."
"Det krävs politisk vilja och mod för att markanvisa för byggnation av hyresrätter på tomträtt. Hade vi fått fler markanvisningar så hade vi byggt mer"
"Många byggherrar riktar in sig på kapitalstarka grupper, men vissa kunder finner nybyggnationen för dyr och renoverar hellre sina bostäder med rotbidrag. Då måste nyproduktion rikta sig till annan kundgrupp."
 "Kommunala särkrav är förvisso viktiga, men än viktigare är finansieringen av bostäder
genom fastighetsavgift, fastighetsbeskattning och möjlighet att ge uppskov eller inte. Även kraven på 15 procent egeninsats och rotavdrag, är viktiga frågor. Om man tänker sig att äldre villasäljare i normalfallet har barn som ska in på bostadsmarknaden och att barnen inte har 15 procent. Då är det mer ekonomiskt fördelaktigt för föräldrarna att bo kvar och öka sitt lån för att hjälpa barnen. De får då lite pengar över och kan använda rotavdrag för att få nybyggnadsstandard utan att flytta. Vi vill inte ha subventioner men man ska vara medveten om situationen och att risken ligger på konsumenter och byggherrar, inte på stat och kommun."
"Bankerna är restriktiva till utlåning. Det finns en anledning till det och man kan därför inte bara lasta bankerna. När man är både byggherre och entreprenör, är banken inte beredd att ta någon risk och lånar bara ut till den del som är extremt säker. De vill inte ens räkna på projekt som inte ligger i extremt attraktiva områden."
"Vissa byggherrar vill optimera vinsten, det räcker inte bara med att det blir vinst eller att det går ihop."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista