Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Vi säger: Återinför fastighetsskatten – den är både rättvis och effektiv.

"Samtidigt skulle en fastighetsskatt medföra få negativa effekter för samhället. Medan andra skatter kan leda till snedvridningar av människors beteende, där exempelvis höjd moms på en vara kan leda till minskad konsumtion av den varan, så påverkas i regel inte människors beslut att köpa en bostad i någon större utsträckning av en fastighetsskatt.
En fastighetsskatt skulle dessutom kunna dämpa prisstegringen på bostadsmarknaden. När fastighetsskatten sänktes kom besparingen som fastighetsägare gjorde på den minskade skattekostnaden i hög grad att direkt förvandlas till högre priser på fastigheterna i fråga. För alla utan egen fastighet framstår det hela därför som en dålig affär som i stora drag enbart lett till dyrare hus."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista