Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Tvångsamortering bromsar byggandet av lägenheter

"Hur tänker man sig att öka bostadsbyggandet och samtidigt minska hushållens skuldsättning? Det låter sig knappast göras, såvida inte politiken bestämmer sig för en återgång till en statlig bostadsfinansiering, som vi hade fram till 1993. Men då skulle givetvis den offentliga skuldsättningen öka dramatiskt i stället."

"Analysen visar även att demografiska faktorer spelar mindre roll. Växande storstäder och ökad inflyttning påverkar inte efterfrågan nämnvärt eftersom de nya hushållen till stor del består av resurssvaga, främst ungdomar och migranter. Varaktigt bostadsbyggande kräver således åtgärder som fokuserar mer på efterfrågan än utbudet och därför behövs en politisk debatt om socialt riktade insatser till de resurssvaga hushållen."

"Evidens har studerat den finansiella styrkan (balansräkningen) hos ett stort antal kommunala och privata fastighetsbolag för att se om de har möjlighet att öka sitt utbud om hushållens efterfrågan på ägda bostäder sjunker till följd av kreditrestriktioner. Facit visar klart begränsade möjligheter. För att öka utbudet av hyresrätter måste ägarna tillskjuta avsevärt mer kapital, något som förefaller högst tveksamt med hänsyn till de risker som är förknippade med att bygga i svaga marknader. Det är således inte tillgången på kapital i största allmänhet som sätter gränser för bostadsbyggandet. Det är tillgången på ”eget kapital” och hushållens ekonomi."

"Just nu befinner sig bostadsbyggandet på en förhållandevis hög nivå. Ett resultat av en tillfällig konjunktureffekt och uppdämd efterfrågan. Evidens analys visar att det är mer sannolikt att bostadsbyggandet snart faller tillbaka igen, i all synnerhet om Finansinspektionens modell för tvångsamorteringar genomförs. Rapportens slutsats är att regeringens mål för bostadsbyggandet blir omöjligt att nå."

DN-debatt
DN-debatt (reklamfri)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista