Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Sambandet mellan reavinstbeskattning och fastighetsskatt


Hypotes:
Reavinstskatten hindrar människor från att flytta och byta boende. Resultatet blir att människor bor kvar i bostäder som inte längre passar dem. Vill politikerna skapa fungerande flyttkedjor måste reavinstskatten avskaffas.Äldre personer kan tveka inför att byta bostad genom att skatteeffekten är så stor. Familjer tvekar till byte av bostad av samma skäl. Reavinstbeskattningen hämmar byte av bostad samtidigt som flyttkedjorna behövs. Rörligheten på bostadsmarknaden är mycket viktig för då nyttjas bostadsbeståndet bättre utifrån konsumentens behov. Reavinstbeskattning bör därmed minskas för att skapa incitament för flyttkedjor samt minskad skuldsättning. Skuldsättning kan ju dessutom minskas om det är möjligt att använda mer av reavinsten till nytt boende.

Politiken:
2006: Regeringen föreslår att fastighetsskatten tas bort från 1 januari nästa år. En kommunal fastighetsavgift införs istället och reavinstskatten vid försäljning av bostäder höjs från 20 till 30 procent. (anm: reavinstbeskattning vid försäljning av bostad uppgår till 22 procent.) (Affärsvärlden) Vi tänker göra något som vi tycker väldigt mycket om. Vi tänker infria vallöften", deklarerade statsminister Fredrik Reinfeldt när han inledde de fyra partiledarnas presskonferens på tisdagen och meddelade att den statliga fastighetsskatten ersätts av en ny kommunal fastighetsavgift samt en kraftig höjning av reavinstskatten. "Många får sänkta boendekostnader. Ingen får ökade", hävdade socialminister och kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. Statens intäktsbortfall beräknas till 16,3 miljarder kronor, varav merparten 10,3 miljarder, finansieras genom införandet av en ny kommunal fastighetsavgift. Resten, cirka 6 miljarder, ska betalas genom att reavinstskatten höjs från 20 till 30 procent. (anm. reavinstbeskattning vid försäljning av bostad uppgår till 22 procent.) (Dagens Industri)

Forskning (KTH - Thomas Kalbro, Hans Lind, Stellan Lundström):

-En hög årlig fastighetsskatt bidrar till ökad rörlighet på marknaden för ägda bostäder.
-En skatt på realisationsvinst (inkl avgift på uppskovsbeloppet) minskar rörligheten.
-Stora skatteskillnader mellan kommunerna skapar prisskillnader förägda bostäder som minskar rörligheten från låg- till högprisområde.
-Ett långt drivet skatteutjämningssystem kan förväntas minska incitamenten för att öka befolkningen i kommmuner med hög grundläggande skattekraft
-Stämpelskatt och inteckningsavgifter utgör transaktionskostnader som kan förväntas minska omsättningen på bostadsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista