Summa sidvisningar

Reklam


LO lyfter på stenar i ny rapport om bostadsbristen och arbetsmarknaden

  • Stärk statens roll. 
  • Inrätta en statlig byggsamordnare som tillsammans med länsstyrelser och kommuner ser över behovet av bostäder i respektive region.
  • Statens möjligheter att driva fram detaljplaner bör öka.
  • Staten bör också vara beredd att ge extra bidrag till kommuner som bygger mycket.
  • Få till stånd en snabbare byggprocess.
  • Byggrätten bör tidsbegränsas.
  • Byggherrar ska inte kunna låta bli att bygga i väntan på att området ska bli högre värderat.
  • Möjligheterna att överklaga byggprojekt bör ses över.
  • Förbättra rörligheten på bostadsmarknaden.
  • Öka byggandet av hyresrätter i attraktiva regioner.
  • Se över hyresregleringen.
  • Utforma skatter som inte hämmar flyttbenägenheten
 LO

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista