Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

LO lyfter på stenar i ny rapport om bostadsbristen och arbetsmarknaden

 • Stärk statens roll. 
 • Inrätta en statlig byggsamordnare som tillsammans med länsstyrelser och kommuner ser över behovet av bostäder i respektive region.
 • Statens möjligheter att driva fram detaljplaner bör öka.
 • Staten bör också vara beredd att ge extra bidrag till kommuner som bygger mycket.
 • Få till stånd en snabbare byggprocess.
 • Byggrätten bör tidsbegränsas.
 • Byggherrar ska inte kunna låta bli att bygga i väntan på att området ska bli högre värderat.
 • Möjligheterna att överklaga byggprojekt bör ses över.
 • Förbättra rörligheten på bostadsmarknaden.
 • Öka byggandet av hyresrätter i attraktiva regioner.
 • Se över hyresregleringen.
 • Utforma skatter som inte hämmar flyttbenägenheten
 LO

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista