Summa sidvisningar

Reklam


Bristande konkurrens fördyrar bostadsbyggandet

"Jag har arbetat hela mitt yrkesliv i fastighetsbranschen och kommit att förvånas över dels de kraftigt ökande byggkostnaderna och dels den allt större skillnaden mellan kostnaden för att bygga en lägenhet och priset för att köpa den. Att bristen på bostäder skapar en efterfrågan, som driver upp priserna är inte förvånande. Men medan oskäliga vinster i välfärden har börjat ifrågasättas på senare tid höjs ännu inga röster mot det sätt på vilket byggbranschen slår mynt av ett annat av människans mest grundläggande behov – bostaden."
  • BPI ökade från 2001 till 2013 med 62 procent och från 2010 till 2013 med 11 procent.
  • Branschföreträdarna uppger enligt ovan produktionskostnaden till 39 000 kr/kvadratmeter.
  • Sabo har gjort en ramupphandling av lägenheter i flerbostadshus, som ger en totalkostnad på cirka 20 000-25 000 kr/kvadratmeter.
  • Försäljningspriset för en nyproducerad bostadsrättslägenhet kommer att bli cirka 29 000 kr/kvadratmeter. I dag torde det vara svårt att hitta en nyproducerad bostadsrätt för under 40 000 kr/kvadratmeter i Stockholmsområdet.
  • Eftersom marknaden dessutom uppvisar en mycket hög och enhetlig prissättning på nyproduktionen finns god anledning att påstå att bristande konkurrens och total avsaknad av ambitionen att pressa byggkostnaderna är en viktig orsak till onödigt höga bostadskostnader.
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista