Summa sidvisningar

Reklam


Att Sverige inte skulle kunna utforma en praktiskt fungerande fastighetskatt, när sådana redan existerar i många länder, är ett påstående som helt enkelt saknar förankring i verkligheten

"Det är naturligtvis så att alla skatter stöter på tekniska komplikationer – problemfria reformer är en önskedröm. Som Sandberg påpekar fanns det ett mått av osäkerhet i den gamla fastighetsskatten; exempelvis kunde storleken variera från år till år. Det går att tänka sig flera lösningar på det problemet. En sådan vore att binda fastighetsskatten på ett sätt som liknar det som i dag används för låneräntor. Det skulle minska osäkerheten och möjliggöra en bättre planering för hushåll och företag. Ett annat sätt att hantera problematiken vore att beskatta löpande i efterhand, exempelvis på så sätt att en person under 2015 månadsvis betalar skatten för värdet på fastigheten 2013. En sådan metod skulle ge gott om utrymme för familjer och äldre att anpassa sin ekonomi."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista