Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Inför omsättningskrav på tomter för att garantera en skälig prissättning på mark från kommunen

" Vår slutsats är att den kommunala nivån inte är den rätta att koncentrera makten över bostadsplaneringen på. Den slutsatsen verkar även ha dragits i Finland, Norge och Danmark, där inflytandet från den regionala och statliga nivån är starkare. Större inblandning från dessa nivåer gör sannolikheten större att alla samhällsekonomiska effekter av bostadsplanering och -byggande beaktas.

Villaägarnas Riksförbund menar därför att bostadsförsörjningslagen – som idag är den nationella nivåns påtryckningsmedel – bör skrotas. Lagen saknar både kvantitativa mål och sanktionsmöjligheter, i det fall kommuner inte lever upp till lagens luddiga krav.

Vi föreslår en tvingande lagstiftning, där det kommunala planmonopolet inskränks genom ett regelverk som kräver att det alltid finns byggbar mark för små- och flerbostadshus detaljplanerad. Den detaljplanerade marken bör finnas i flera områden i kommunen så att olika nyproduktionsbehov ska kunna tillgodoses.

Kommunerna bör åläggas att ha detaljplanerad mark för bostadsbyggande motsvarande minst 5 procent av beståndet. Till det kopplas ett omsättningskrav för småhustomter, för att garantera en skälig prissättning på mark från kommunen. Flerbostadshus omfattas inte av kravet, eftersom det rör särskilt stora investeringsbeslut.

Omsättningskravet bör ha sin utgångspunkt i lönsamheten för nybyggnation (”Tobins q”), och därmed anpassas efter efterfrågan på nya bostäder. Tillväxtkommuner får alltså högre krav på sig än andra. Det bör finnas kännbara sanktioner för den kommun som inte når upp till kraven."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista