Summa sidvisningar

Reklam


Det svenska skattesystemet ger starka incitament till belåning.

"Det svenska skattesystemet ger starka incitament till belåning. För företagen är räntor, men inte kostnaderna för eget kapital, avdragsgilla. De förslag som nyligen lagts fram om att begränsa företagens rätt till ränteavdrag innebär viktiga steg bort från denna snedvridning.
Nuvarande skattesystem gynnar ägande och belåning av den egna bostaden. För hushållen är skuldräntor fullt avdragsgilla, medan olika typer av kapitalinkomster endast beskattas till en del. Denna snedvridning förstärktes ytterligare när fastighetsskatten avskaffades och ersattes av en fastighetsavgift med tak år 2007.
Slutsats: Skatterna måste göras mera neutrala mellan ägande- och hyresrätt och mellan belåning och finansiering med eget kapital, till exempel genom begränsning av avdragsrätten för räntor och höjd fastighetsskatt."
DN debatt
DN debatt (reklamfri)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista