Summa sidvisningar

Reklam


Även Centerpartiet är för modulbostäder

"Bygg tillfälliga modullägenheter för att underlätta kommunmottagandet. Tillfälliga modullägenheter kommer att vara en viktig del i att avlasta befintliga asylboenden. De behöver också byggas för dem som fått sitt uppehållstillstånd beviljat och går ut i mottagande, så att dessa människor inte blir kvar på asylboendena. För att snabba på processen och undvika överklaganden bör redan detaljplanelagda områden användas. Här krävs också kreativa lösningar. Vi ser möjligheter för kommunerna att föra dialog med byggherrarna om att stå för initiala kostnader med förlängd byggrätt i utbyte. Det skulle även långsiktigt kunna underlätta nybyggnationen av permanenta bostäder då byggherrarnas handlingsfrihet ökar. Tillfälliga bygglov bör i sammanhanget kunna utnyttjas. Vi vill även se över om ett visst statligt stöd, exempelvis genom en förhandlingsperson eller vissa ekonomiska garantier, kan behövas. En översyn av normen för hur stor en lägenhet ska vara vid kommunmottagande behöver också genomföras"
Centerparitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista