Summa sidvisningar

Reklam


Ränteavdragen belastar statsbudgeten, 2012 med 32 miljarder kronor - upp 40 procent sedan millennieskiftet.

"Ett annat sätt att kyla av marknaden är att ta bort ränteavdragen.

[ ... ] 

Minskade ränteavdrag har andra fördelar. De är exempelvis fördelningspolitiskt vettiga. Höginkomsttagare har i dag mycket större glädje av statens generösa subventioner än låginkomsttagare. 2012 hade hushållen med lägst inkomster i snitt 1 100 kronor i ränteavdrag. Den rikaste fjärdedelen hade 16 300 kronor.
Ett annat skäl till att kapa ränteavdragen är att de belastar statsbudgeten, 2012 med 32 miljarder kronor - upp 40 procent sedan millennieskiftet. Och då har bostadsräntorna varit relativt låga under en lång period."
Expressen Ledare
Expressen Ledare (reklamfri)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista