Summa sidvisningar

Reklam


Man kan därför fråga sig om Villaägarnas Riksförbund, i sitt försvar av villaägarnas huspriser vars särintresse de representerar, även vill bevara bostadsbristen?

"Ränteavdraget orsakar, som replikanterna erkänner, ett överpris på bostäder. Dessutom leder det till en lånekultur som skapat rekordstora skulder hos hushållen. Mitt förslag bör inte vara särskilt kontroversiellt eftersom det ligger i linje med de förutsättningar om skatt på kapital som huvudbetänkandet från Egendomsskattekommittén (SOU 2004:36) lade fram. Finland, Nederländerna och Belgien har redan gjort det. IMF, EU-kommissionen, Ecofin och Finanspolitiska rådet har redan sagt det. Villaägarnas Riksförbund måste se helheten istället för att dogmatiskt försvara sina medlemmars huspriser."
SvD Opinion
SvD Opinion  (reklamfri)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista