Summa sidvisningar

Reklam


Genom att bygga mer i attraktiva områden kan pengar frigöras för investeringar i exempelvis Bergsjön och Angered, skriver Martin Wannholt (M).

"Exempel på områden som skulle kunna lämpa sig för en mer offensiv exploatering för småhusbebyggelse vore Björlanda, Säve, Askim och Sisjöområdet. Här finns både mycket kommunägd mark och vi vet att byggviljan och därmed investeringsviljan i dessa områden är stor.

För att tydliggöra att stadsutvecklingen i staden är central och betydelsefull för hela staden, skulle man exempelvis kunna nyttja en del av exploateringsöverskottet från en utbyggnad i ett område och destinera detta till stadsutveckling i andra delar staden. "
GP-debatt
GP-debatt (reklamfri)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista