Summa sidvisningar

Reklam


Prisökningarna på fastigheter har medfört en ”gratisamortering”.

"Det finns dock andra och mer skarpa metoder att ta till. För att stävja kredittillväxten så måste kostnaden för krediter stiga. Detta åstadkoms enklast genom en högre ränta, men kan även åstadkommas genom att ränteavdraget slopas. Kanske bör man till och med överväga att ta ut en stabiliseringsavgift på räntekostnader. På så vis kan tillväxten av lån stävjas vilket minskar riskerna. Dessutom får låntagarna finansiera de kostnader som en ohejdad kreditexpansion medför."
SvD
SvD (reklamfri)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista