Summa sidvisningar

Reklam


Vi måste först se till att bostads byggandet tar fart och sen stegvis marknadsanpassa hyrorna i det befintliga beståndet


"Friare marknad leder till ökat bostadsbyggande?
Men hyrorna i nyproduktionen är ju redan jättehöga och köerna till dessa lägenheter är inte särskilt långa – så hur skulle friare marknader kunna leda till en stor för ändring?
Och varför pågår precis samma diskussioner om ökad befolkning och lågt bostadsbyggande i Oslo som i Stockholm, trots att hyresmarknaden är avreglerad i Norge?" Samma problem finns i Tyskland och det leder inte till lägre byggpriser, i alla fall inte på kort sikt. I själva verket är det just byggpriserna som är boven.
"Med marknadshyror får vi  ökad omsättning i beståndet.
Men har detta något egenvärde? Och formulerar vi om det som att med marknadshyror så kommer vissa inte att ha råd att bo kvar utan tvingas flytta från sina bostäder, så framstår det ju mer som ett argument emot än ett argument för."
"Med marknadshyror får vi ett mer effektivt utnyttjande av beståndet.
Detta kan för det första tolkas i fysiska termer. Är hyrorna låga kommer vissa att hyra större yta än vad de annars skulle göra, och bo kvar i stora bostäder även om familjen krymper i storlek. Men hyresregleringen gör också att en växande familj har svårt att hitta något större och bor kvar i en ”för liten” lägenhet. För några år sedan mätte vi ett projekt boendetätheten i hyresrätt och bostadsrätt i centrala Stockholm och kom fram till att det var mycket småskillnader. I fysiska termer förefaller det dåliga utnyttjande inte vara särskilt stort. Dåligt utnyttjande kan också tolkas i ekonomiska termer. De hushåll som värderar det centrala boendet högst kommer inte att bo i lägenheten om det är köer och reglerade priser. Problemet med detta argument är dock att om ”värderas högst” tolkas som ”är villig att betala mest”, så beror ju detta både på hur viktigt hushållet tycker det är att bo centralt i stan, men också på hur stor inkomst hushållet har. Och det låter ju inte som ett starkt argument för avreglering att vi då kan ersätta hushåll med lite lägre inkomst med hushåll med lite högre inkomster!"
Hans Lind i Fastighetsnytt

1 kommentar:

  1. Om man studerar de positiva debattörer som synts och hörts ang marknadshyror så är den absoluta majoriteten själva boende i... bostadsrätter och egna hem.

    SvaraRadera

Min blogglista