Summa sidvisningar

Reklam


Stellan Lundström: Ta bort reavinstskatten, höj fastighetsskatten och hyrorna!

"Nu krävs det krafttag i byggandet för att få större rörlighet på bostadsmarknaden, framför allt i Stockholmsregionen, hävdar Stellan Lundström.

– Vi bygger för lite i relation till inflyttningen. I länder som Danmark, England och Spanien byggs det för mycket, där finns istället gott om vakanser på bostadsmarknaden.

Hans lösning innefattar bland annat att byggherrarna blir fler för att konkurrera med de redan etablerade om byggrätter. De dominerande byggherrarna har ett begränsat intresse att ”bygga för mycket” och därmed riskera att stå med osålda bostäder.

Till den svenska bostadsstagnationen hör också att en stor grupp i dag har ytterst låga hyror eller bor i färdigbetalda bostäder, billigt och bra, och därför inte har några motiv till att flytta. Dessutom skulle en hus- eller bostadsrättsförsäljning medföra en reavinstskatt på 22 procent.

– Hushållen blir inlåsta och omsättningen för liten. Ta bort reavinstskatten, höj fastighetsskatten och hyrorna! Påståendet att låginkomsttagare skulle jagas iväg utanför tullarna, stämmer inte. Det är redan de mer välbeställda, medelklassen, som bor i och har tagit över innerstaden.

Stellan Lundström förespråkar vidare att bankerna i stället för att sätta ett lånetak på 85 procent av marknadsvärdet, erbjuder bostadsköparna individuella amorteringsplaner.

– En sådan förändring av lånebilden gör att ungdomar ges möjlighet att köpa bostad. Ofta har de en hyfsad lön, men inget kapital. Som det är nu tvingas de låna till insatsen av mor- och farföräldrar för att genomföra sitt bostadsköp. Bankerna måste engagera sig i samhällsbyggnadsprocessen, så att de förstår vad de lånar ut pengarna till!"
Stockholmsregionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista