Summa sidvisningar

Reklam


Ska vi bygga bostäder på marknadens villkor då måste vi fokusera på de faktorer som driver marknaden.

"I de flesta länder runt om i världen har man en årlig marknadsvärdebaserad fastighetsskatt som också är kommunal. Kommunen har incitament att skapa bra infrastruktur och service som ger höga fastighetsvärden och bra skatteunderlag. Samtidigt känner fastighetsägaren att den skatt som betalas ger något tillbaka i form av bra infrastruktur och service."
...
"De hushåll som under en längre tid haft sin bostad på tillväxtorter har ofta byggt upp ett ansenligt eget kapital bundet i bostaden. Incitamenten att realisera kapitalet kan dock vara begränsat eftersom en försäljning utlöser skatt på realisationsvinst samtidigt som det nuvarande boendet upplevs vara billigt. Fastighetsskatten är låg och lånen är nedamorterade. Slutsatsen är att det svenska skattesystemet medverkar till att ett stort antal hushåll är inlåsta i sina bostäder – rörligheten i beståndet blir låg och flyttkedjorna fungerar inte. Det radikala receptet för rörlighet är en höjd årlig fastighetsskatt samtidigt som skatten på realisationsvinst avskaffas."
Fastighetsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista