Summa sidvisningar

Reklam


Otroligt många bra förslag från Bokriskommitén

"Också den höga reavinstbeskattningen vid försäljning av villor och bostadsrätter bromsar rörligheten på bostadsmarknaden. Därför bör skatten sänkas, liksom skatten på uppskov. Sänkningen bör finansieras med en ny, låg och effektivt utformad fastighetsskatt. Pantbrevsskatt och lagfartsavgift bör sänkas."

"Men regleringen av hyrorna kan inte avskaffas helt och hållet. Det skulle ge för snabba hyresstegringar. En reformering bör ske i en takt som är socialt godtagbar.

Våra förslag är ansvarsfulla och politiskt genomförbara. Hyresgästernas besittningsrätt värnas. Skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Anpassningen av hyrorna sker stegvis, med i de flesta fall maximala höjningar på fem procent om året. Efter några år får Sverige då en hyressättning som inte längre skapar inlåsningseffekter. När bostadsbyggandet samtidigt ökar blir det lättare att hitta bostad.

Även med en gradvis anpassning finns dock risken att några kommer i kläm. Vi föreslår därför ett tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter – för att skydda hushåll med svag ekonomi."
SvD Brännpunkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista