Summa sidvisningar

Reklam


Ola Andersson: Kommunen borde, istället för byggherren, betala kostnaden för utarbetande av en detaljplan, och täcker kostnaden med försäljningspriset på tomten när planen är klar

"Han tar som exempel politikerna i Stockholm som äger mycket mark och därmed kan öka byggtakten mer om de skulle vilja.
– Jag tror att orsaken till att politikerna inte ger byggbolagen fler byggrätter så att det byggs mer är att de förlorar pengar på det. Stockholm stad får varje år in miljarder från markförsäljning och skulle de vräka ut mark skulle priset sjunka, hävdar Ola Andersson.

I dag får den som vill bygga räkna med att det tar lång tid från planering till färdigt hus. I boken föreslår Ola Andersson att kommunerna istället skall göra färdiga planer och sedan sälja färdiga tomter där det bara återstår att söka bygglov. Det betyder att kommunen istället för byggherren betalar kostnaden för utarbetande av en detaljplan, och täcker kostnaden med försäljningspriset på tomten när planen är klar.
Då hade det varit lättare att få in fler mindre aktörer som vill bygga men kanske inte kan ta den ekonomiska risken det är att betala planarbetet och vänta i flera år på att det ska vara klart, säger han."
Hem & Hyra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista