Summa sidvisningar

Reklam


Lokalt motstånd bakbinder kommunpolitiker, samtidigt som utjämningssystemet inte erbjuder starka incitament att bygga.

"För det första hjälper det inte med större handlingsfrihet för kommuner att bygga, om de inte vill bygga. Lokalt motstånd bakbinder kommunpolitiker, samtidigt som utjämningssystemet (läs punkt 9 här och en bra förklaring av utjämningssystemets tillkortakommanden här) inte erbjuder starka incitament att bygga. Därför måste makten över byggandet höjas till den statliga nivån, vilket innebär att kommunernas planmonopol förändras i grunden."
...
"Stefan Attefall berömmer sig gärna av att ha 112 skarpa bostadspolitiska förslag på bordet. Men inte ett enda av dem tangerar de grundläggande problemen som svensk bostadsmarknad dras med. Det borde regeringen och socialdemokraterna ägna mer kraft åt att diskutera."
DN-debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista