Summa sidvisningar

Reklam


Det kommunala utjämningssystemet förklarat av Villaägarna

"Möjligen skulle kommunledningarna ha incitament för ökad bostadsplanering av ekonomiska skäl. Ökad inflyttning kan ge ökade skatteintäker och därmed bättre kommunal ekonomi. Dessvärre är sådana incitament svaga för svenska kommunpolitiker. Inflyttning leder visserligen till ökade inkomster, men också till ökade kostnader. Inflyttning av hushåll med hög skattekraft ger inte heller nämnvärt ”betalt”, eftersom kommuner med hög skattekraft betalar pengar via staten till kommuner med låg skattekraft. Kommun er med låg skattekraft får bidrag upp till 95% av målet på 115% skattekraft. et gör att marginalnyttan av att öka sin skattekraft även för ”fattiga” kommuner är relativt låg. Kommuner med skattekraft över 115% av medelskattekraften betalar 80% av sitt överskott till utjämningssystemet – dvs. kommuner med lägre skattekraft. Utjämningssystemet gör alltså  att incitamenten för planering för bostadsbyggande  som leder till inflyttning i grunden är svaga."
Utan mark inga bostäder (Villaägarna)

Bo Bubbla kommenterar:
"Ge kommunerna en morot. Koppla det kommunala utjämningssystemet till hur mycket planlagd och byggbar mark kommunerna tar fram i förhållande till behovet. En sådan lösning tydliggör att det är kommunerna som har ansvaret för tillgången på platser att bebygga. Kommuner i storstadsregioner får mer pengar om de planerar mer mark för bostäder. De kommuner som har en bostadsmarknad i balans i övriga delar av landet påverkas inte."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista