Summa sidvisningar

Reklam


Byggherrar köper regelmässigt upp villor som är till salu, river dem och ersätter dem med flerfamiljshus.

"Det kan vara svårt att tro, men en typisk villatomt i Bromma är inte mindre än tomterna i innerstan. Men medan det bara bor fyra-fem personer i en typisk Brommavilla kan det bo upp till 60 personer i en typisk innerstadskåk, skriver arkitekten Lisa Deurell i en debattartikel (Archileaks 2/10-13).
Sådan täthet är förmodligen svår att uppnå i ett villakvarter utan betydande olägenheter för grannarna. Men hus för 24 personer behöver inte bli så stora. På sikt skulle alltså invånarantalet kunna femdubblas i de centrala villaområdena.
Visst skulle det innebära praktiska problem som måste lösas, som dimensionering av kollektivtrafik, förskolor och VA-system. Men problemen är knappast oöverstigliga, speciellt inte om förändringen sker etappvis. Det är också så staden har vuxit genom historien. I takt med att marken blev mer attraktiv fick söderkåkarna ge plats åt högre stenhus."
Expressen Ledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista