Summa sidvisningar

Reklam


Boverket: Låst läge på bostadsmarknaden

"Det finns goda skäl att utgå ifrån att bostadspriserna inte
påverkas nämnvärt av en ökad befolkningstillväxt så länge
som antalet bostäder växer i samma takt som
befolkningen. Det kan därför framstå som motsägelsefullt
att bostadspriserna steg som mest mellan 1995 och 2007
samtidigt som befolkningen växte ungefär i samma takt
eller t.o.m. något långsammare än antalet bostäder. Det
var först 2008 som befolkningen började öka påtagligt och
boendetätheten öka, samtidigt med att prisökningarna
började mattas. Det är uppenbart att andra faktorer än
utvecklingen av boendetätheten påverkat priserna."
Boverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista