Summa sidvisningar

Reklam


Hur stor är en "inflyttningsbuss" till Stockholm?

"Tvärt om ligger nybyggnationen av bostäder i Stockholm på rekordnivåer. 9 811 dyra lägenheter påbörjades, som alltså ska svälja en inrikes nettoinflyttning på 5 082 kreditstinna personer. Till detta kommer nybyggnationen av småhus."
Cornucopia.

"– Huvudstadsregionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag. Om takten på bostadsbyggandet försämras så riskerar det att slå hårt mot hela länet, kommenterar Johan Treschow, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande."
DN

"Stockholms län ökar med två SL-bussar varje dag. Idag bor 58 procent av befolkningen i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö och där levereras 63 procent av landet bruttoregionalprodukt, BRP. 85 procent av befolkningen bor redan i städer.  Det är ingen tvekan om att tillväxten sker i städer – främst i storstäderna. Men var skall de inflyttade bo och hur skall de ta sig från och till sitt arbete?"
Tankesmedjan Liberalerna 

"Många har tagit till sig ovanstående tankemodell för Stockholms tillväxt. För närvarande ökar regionens befolkning med 35-40 000 personer per år och då är det ju en enkel match att översätta det till vanliga SL-bussar med plats för ca 50 personer. Men det ger samtidigt en bild av att samtliga dessa personer är inflyttare, och det är inte sant.

Liknelsen med bussarna finns även i en artikel i Byggindustrin som publicerades 13 december 2013. Extra intressant för oss eftersom det är vi på Kundskaparna som är intervjuade, och det bygger på sådant som vi och de nära kollegorna på Property People har lärt oss om framgångsrik fastighets- och samhällsutveckling. Läs gärna artikeln, den finns här (Byggindustrin sid 4-5 nr 41.)

Bussarna triggade dock en del respons, bland annat från Rune Andersson, näringslivsstrateg i Haningen kommun. Så här skrev Rune: 

”Det flyttar inte in två busslaster till Stockholms län varje dag. Befolkningen växer med den volymen, men tillväxten har olika källor. Av förra årets befolkningstillväxt på 35 533 personer var 13 402 (37,7%) födelseöverskott medan inflyttningsnettot var 21 892 och fördelade sig på invandring från utlandet med 16 810 och nettoinflyttning från övriga Sverige med 5 082 personer. Bruttoflyttströmmarna mellan Stockholms län och övriga landet 39 136 inflyttade och 34 054 utflyttade. "
Lars Strömqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista