Summa sidvisningar

Reklam


Svenska byggkostnader i internationell jämförelse

"De senaste årens ökade byggkostnader i Sverige beror sannolikt på begränsat utbud, hög efterfrågan och stigande markkostnader. De senaste årens ökning av produktionskostnaden i Sverige förklaras sannolikt av att utbudet inte matchat efterfrågan. Produktionskapaciteten är begränsad vilket leder till att entreprenörer lokaliserar sina resurser där förtjänsten är störst. Begränsningar i produktionskapaciteten kan i sin tur ha flera orsaker. En annan förklaring är att markpriset har ökat kraftigt samtidigt som byggandet har ökat i storstadsregionerna där marken och bostadspriserna traditionellt är dyrare vilket driver upp genomsnittspriset i riket. "
Boverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista