Summa sidvisningar

Reklam


Harry Flam: Risker med skärpta amorteringskrav!

"Men ekonomen Harry Flam menar att för en del skulle det kunna vara bättre att vara högt belånad och istället spara i mer likvida medel, som alltså är lättare att använda.

Istället misstänker Flam att Bankföreningens nya rekommendation är ett sätt att slippa ännu skapare krav från politiskt håll, på att sänka ränteavdragen från 30 till 20 procent till exempel, eller kanske det främsta skälet, att bankerna ska slippa ha ännu högre buffertar för sina bolån, vilket det också finns planer på.

– Det kan vara ett sätt för bankerna att slippa ett ytterligare ökat krav på kapitalreserver, att i stället genomföra det här, alltså ökade amorteringar. Då lägger man kostnaderna på hushållen i stället för att ta den på bankerna balansräkningar och vinster, säger Harry Flam, professor på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet."
SR

1 kommentar:

  1. Alla alternativ leder till att bankerna förlorar pengar. Höjda kapitalkrav, sänkt räntesubvention eller ökad amorteringar minskar alla vinsterna för bankerna. Ökade kapitalkrav kan minska vinsten direkt genom att bankerna måste ta och sätta av mer, troligen kommer det ske genom höjd ränta vilket leder till mindre låntagande. Sänkt räntesubvention leder till höjda lönekostnader för låntagare vilket också leder till sänkt vinst för bankerna. Höjd amortering leder till att lån måste betalas tillbaka och leder därför också till lägre belåning men inte till höjda kostnader för låntagare.

    SvaraRadera

Min blogglista