Summa sidvisningar

Reklam


Koppla det kommunala utjämningssystemet till hur mycket planlagd och byggbar mark kommunerna tar fram i förhållande till behovet.

"9. Ge kommunerna en morot. Koppla det kommunala utjämningssystemet till hur mycket planlagd och byggbar mark kommunerna tar fram i förhållande till behovet. En sådan lösning tydliggör att det är kommunerna som har ansvaret för tillgången på platser att bebygga. Kommuner i storstadsregioner får mer pengar om de planerar mer mark för bostäder. De kommuner som har en bostadsmarknad i balans i övriga delar av landet påverkas inte."
Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista